KURZ SAMUEL


CIEĽ ROČNÉHO KURZU

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, rozpoznával Boží hlas.

Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.


JE POTREBNÉ VEDIEŤ

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Záujemca o kurz s iným vekom, ako je uvedené, môže byť do kurzu prijatý len na odporúčanie člena týmu.

Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna, jednu nedeľu v mesiaci,
od 15.00 hod. do 19.00 hod.) + duchovné cvičenia a spoločná púť.

Na začiatku kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom (v októbri).

Cena ročného kurzu: bezplatná. Platiť sa bude len za náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 100 eur (ubytovanie + strava).

Dôležitou podmienkou pre prijatie, je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu
(na všetkých stretnutiach).


REGISTRÁCIA

Vyplň prihlasovací formulármotivačný list
(prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania) pre Kurz v
Prešove do 15.10.2020,
Prešov - Šváby KPC do 15.10.2020,
Nitre do 18.10.2020,
UPeCe-BA do 18.10.2020.
(TU)

Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor
Prešov - budeme Vás informovať mailom,
Prešov-Šváby KPC - 17.10.2020,
Nitra - budeme Vás kontaktovať,
UPeCe-BA - 21.10.2020.


PRIEBEH KURZU

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál ako aj tichá adorácia.

Účastníci kurzu dostanú materiál malých úloh na doma, v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe cez Božie Slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba.


KTO STÁL NA ZAČIATKU KURZU?

Kurz pochádza z Talianska, z Milána, a pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90.
Sám kardinál uvádza:

„Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia. Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“.


PO PROJEKTE

Svedectvo niektorých účastníkov kurzu:

Kurz Samuel bol pre mňa cestou rastu a radosti z Božej prítomnosti. Pred kurzom som nechcela mať priveľké očakávania, vedela som len, že chcem spoznávať Boha v sebe s nádejou, že aj mne má čo povedať. Táto cesta spoznávania ma viedla obdobiami plnými nadšenia z čítania Božieho slova, radosti prežívanej v každodennosti, ale aj chvíľami plných výziev, kedy som sa neviazala na pocity ale len na vieru a nádej. Samotné stretnutia s ostatnými účastníkmi ma dobili veľkým povzbudením, radosťou a odvahou ísť ďalej. Objavovanie duchovných princípov vo vlastnom živote bolo s nimi ľahšie a posúvali sme sa navzájom dopredu. Čítanie sv. Písma sa stalo rutinou, ktorá ma nenudí, ale dáva mi nádej a silu pozerať sa na všednosť novými očami. Kurz bol pre mňa veľkým darom, ktorého ovocie kvitne aj naďalej a vďaka všetkému, čo som sa počas neho naučila o Bohu i o sebe, sa moja cesta životom stáva cestou dobrodružstva a dozrievania v Láske s Kristom. Samuel mi ukázal, že každý deň môžem začať len z Božej milosti, s vierou, že ma povedie a nádejou, ktorá za mňa odvážne obracia oči k Nemu a hovorí : "Hovor, Pane, tvoj sluha počúva." (1 Sam 3,9).
Andy, Prešov 2019/2020


DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - BRATISLAVA ACM Vinica


Sr. Lívia Marková CJ
Sr. Hela Šlenkerová FMA
Martin a Daniela Brillovci

Sr. Mária Ragúlová OSE
P. Peter Pajerský
Br. Faustyn Wesolowski CCG

Sr. Agnieszka Jarkowska NSJ
Sr. Faustína Sokolová OSF
sr. Jana Pavla Grachová OSU

Sr. Jana Kurucová CSA
Br. Ján Hóly OFM

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - UPeCe BRATISLAVA


P. Milan Toman SVD
P. Tomáš Baleja SVD
Sr. Katarína Niezgoda SSpS

P. Igor Kráľ SVD
P. Martin Štefanec SVD
Sr. Timotea

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - NITRA


P. Matúš Palaj SchP
Sr. Jana Eliášová SSpS
Sr. Anna Kardošová SRA

Sr. Zuzana Mažecová SPMÚ
Sr. Dominika Szeghyová CSCIJ

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - PREŠOV


Sr. Samuela Zamborská CJ
Andrej Kovaľák OSA
Sr. Fides Strenková CJ

Marek Varga
Ondrej Puček SDB
Sr. Adriána Medvecká OP

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE - Prešov - Šváby KPC sv. Jána Pavla II.


Sr. Helena Torkošová OSF
Sr. Jana Vianea OSF
Sr. Gabriela

Tomas Vlcek OFMC
Samuel OFMC
Dominik Adamčík


FOTKY Z KURZU SAMUEL


BRATISLAVA - 2017/2018NITRA - 2017/2018RUŽOMBEROK - 2017/2018PREŠOV - 2019/2020Ak sa chceš zúčastniť kurzu Samuel, tak vyplň prosím tento formulár!